مزن

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


شرايط قيمومت مادر
 
قیمومیت و حضانت با کیست؟ – ۸۷۱۳۲ – ۰۲۱ | گروه وکلای یاسا
https://www.yasa.co/who-is-the-guardianship-and-guardianship
Translate this page
Sep 11, 2017 – پدر در حضانت فرزند خود اولویت دارد و پس از مرگ پدر حق حضانت به مادر داده می شود و هیچ کس نمی تواند این حق را … قیم چه شرایطی برای قیمومیت دارد؟
صدور حکم قیمومیت از طرف مادر – دادراه
dadrah.ir/danesh/صدور-حکم-قیمومیت-از-طرف-مادر/
Translate this page
ماده ۱۲۵۱– هر گاه زن بی‌شوهری ولو مادر مولی‌علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند …… ماده۶ درخواست کنندگان سرپرستی باید دارای شرایط زیر باشند:
دانستنیهای قیم شدن
babafars.ir › … › حقوق خانواده › دانستنیهای حقوق مدنی و مالی
Translate this page
سرپرستی فرزند پس از فوت پدر با مادر است؛ زیرا نگهداری به‌طورمعمول رابطه‌ای … برای اینکه بدانید در این شرایط قیمومیت با چه کسی خواهد بود و چگونه این شخص …
شرايط قيمومت مادر | مزرعه شادی
mazraeshadi.donyaye-ghors.ir/شرايط-قيمومت-مادر/
Translate this page
شرايط قيمومت مادر. 1 . قیمومیت و حضانت با کیست؟ – گروه وکلای یاسا پدر در حضانت فرزند خود اولویت دارد و پس از مرگ پدر حق حضانت به مادر داده می شود و …
[PDF]حق مادر برای قیمومت فرزند
www.khanehamn.org/archives/14861?print=pdf
Translate this page
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎدر ﻫﯿﭽﮕﺎه وﻟﯽ ﻗﻬﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻫﯿﭽﯿﮕﺎه ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﻐﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ … اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺪا از اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ زﻧﺎن ﺑﺮای ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﯿﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ …

 NS